Mini-Golf

  • Osoby powyżej 7 roku życia – 8,00zł za 1h
  • Osoby powyżej 16 roku życia -10,00zł za 1h